Običaji i suprotnosti

Uprkos činjenici da Hanja i drugi veliki urbani centri regije neizbežno vode ka modernom, tehnokratskom i kosmopolitskom načinu života, i dalje čuvaju elemente koji čine kulturnu fizionomiju kritske moderne tradicije. Slavlja i praznici, dnevne aktivnosti i bogata umetnička produkcija, koja stvara tradiciju, to je ono što Krit vezuje sa njegovom prošlošću i nasleđem.

Većina stanovnika Krita, naročito oni koji žive u gradovima i selima u unutrašnjosti pridržavaju se običaja i tradicije.

U Hanji, naročito u brdsko-planonskim i planinskim selima čak i danas se mogu sresti mnogi stariji Krićani sa tradicionalnom nošnjom (Stivania - specijalne čizme, Kilote - specijalne pantalone, crne muške košulje i kerčif - marama za glavu).

S druge strane Krićanke više ne nose  tradicionalnu nošnju, iako starije generacije insistiraju na nošenju crnine i nošenju marame. Ovde su, tesne veze između porodice i rođaka, starih tradicija, muzike i pesama  i dalje sačuvane, više nego u bilo kom delu Grčke.

Viola, lira i flauta, ostaju karakteristični instrumenti, kritske igre.Kao najpopularnija domaća hanjska igra ‘’Sirto’’ (prvi put je izvedena u Kisamosu, Lusakis) i dalje se igra u svakoj prilici. “Madinade” i “Rizitika” izvode se na svim proslavama.

Zanimanja koja su nestala na drugim područjima na Kritu su podnela zub vremena. Mogu se zapaziti stari načini uzgoja koji su korišćeni pre nekoliko vekova,stočari prave sireve koristeći iste jednostavne, ali efikasne, aparature, kočijaši u luci Hanje, obućari. Muzeji folklora,u Gavalahori i Lusakisu,poseduju domaću kolekciju,koju su spasili i skupili veliki broj antikviteta iz seoskog kao i iz urbanog života iz perioda koji se završio.

Drevni običaju su ostali zahvaljujući mnogim poljoprivredno-turističkim udruženjima žena, koji svakodnevno produžuju kritsku tradiciju u raznim oblastima: ili je to kritska kuhinja, tkanje, veženje, pletenje ili heklanje (kopaneli), i dr.

Umetnosti keramike i duboreza napredovale su kao što napreduje i nožarstvo sa jedinstvenom radionicom «Maheradika» (prodavnica noževa) u Karaoli Dimitriu i Sifaka ulici u zalivu Hanje.

Osnivanje sela “Verekintos” u industrijskom parku “Suda”, takođe je odigralo ulogu u unošenju života u stvaranje tradicionalne umetnosti:

5 proizvodnih preduzeća sa umetnicima i ljudima koji rade po metodi tradicionalne privrede i umetnosti se nalaze tu.

Hanja danas pokušava da zadrži živu i staru tradiciju i da se prilagodi uslovima nove epohe sprečavajući da se oslabi i ugasi stara. Put napred je dug i naporan, ali snaga i upornost Krita je sposobna da prebrodi sve prepreke.