Rizničar istorije

Jedan od prelepih srednjevekovnih spomenika grada Hanje, impozantna crkva katoličkog manastira, hram Svetog Franciska Usamljenog (16 vek), je pretvorena u arheološki muzej Hanje koji ima kolekciju pronalazaka iz različitih epoha  ove regije . Otkriće iz minojske civilizacije Hanje, među kojima se ističu glinene ploče sa ranim tekstovima, delovi vaza, glineni pečati...

Takođe je istaknuto prisustvo slikanja kasno minojskih glinenih oltara i desetina vaza, zajedno sa kompasom iz kasno-minojske grobnice Aptere, sa prelepim prikazom gitariste koje uliva strhopoštovanje (1000g  p.n.e).

Eksponati istorijskih vremena su grupe likova iz Ciskiane, helenske i rimske skulpture sa važnih arheoloških nalazišta regije i tri mozaička poda sa prikazima mitologije, datiraju iz godina rimske vladavine grada Hanje i očaraće posetioce.

Najzad, podjednako izvanredna je kolekcija helenskog i rimskog zlatnog nakita, uzetog iz grobnica koje su otkrivene u gradu Hanji ili svetilišta lokalnih oblasti. U drugoj venecijanskoj crkvi, hramu San Salvatore od Svetog Franciska Usamljenog(15-17 vek), vredna pomena je i vizantijska i postvizantijska kolekcija Hanje, koja je tu smeštena. Odlikuje se otkrićima iz cele oblasti kao što su skulpture, natpisi, freske, ikone, kovani novac, nakit i keramika.

Unutar tvrđave Firka je pomorski muzej Hanje i mogu se videti izložbe bitne za pomorsku istoriju, kao što su pomorske mape, duborezi, morski instrumenti, modeli brodova i bogata kolekcija školjki, dok važan deo muzeja zauzimaju uspomene iz Kritske bitke.

Nešto niže, u istoj tvrđavi, je kolekcija folklora, istorijsko, kulturnog i arheološkog društva Krita, sa autentičnim pojedinostima iz ruralnog i urbanog života Krita i bogata kritska biblioteka.

Ratni muzej Hanje nalazi se u italijanskim stražarnicama pored javne bašte, i delo je italijanskog  arhitekte Makuza, mozaik (1870). To je ogranak ratnog muzeja Atine.

Istorijske arhive Krita pronađene su 1932. godine i nalaze se u ulici I. Sfakianaki 20.   Njihova biblioteka sadrži preko 6500 hiljada knjiga kao i veoma važna dokumenta iz kritskih ustanaka iz 1821 godine, arhive kritske države, kao i arhive građana.

To je jedna od najbogatijih arhivnih kolekcija, odmah iza glavne državne arhive. Takođe ima malu kolekciju folklornih i istorijskih materijala.

Javna umetnička galerija na početku ulice Halidon, koja sadrži deo kolekcije umetničkih dela, koja opština Hanja sakupila tokom godina, je muzej čiji je interes zaštita i očuvanje kulture.

Kuća Vanizelosa u Halepi, je kuća gde je Elefterios Venizelos živeo veći deo svog života.  Javno je otvorena i ima funkcija muzeja enterijera i ličnih predmeta velikog vođe.U muzeju se mogu videti retko poznate fotografije E.Venizelosa i Nikole Pašića.