Raskršće osvajača

Kraj Kritske slobodne države,završava se 68 godine p.n.e, kada ga je rimski konzul Kvintus Metelus osvojio, počevši od Falasarne. Ubrzo, Kidonija je osvojena, ali priznata  je kao nezavisni grad od strane Rimljana i održavala se tokom rimske okupacije ( 68g.  p.n.e – 324g.).

Mir u Rimu i početak Hrišćanstva, praćeni su vizantijskim carstvom. Kidonija je nastavila da igra važnu ulogu među gradovima na ostrvu kao rano osnovana i osvedočena u  staro hrišćanskoj bazilici u  Kasteliu.  

823g. Krit je okupiran od strane Sarakena, koji su sve opustošili a 961g. je oslobođen od strane Nikoforos Fokasa.

Kidonija je ostala značajno naselje i vojno utvrđenje, ali pod novim imenom - Hanja. Vizantijski period je trajao od 1204, kada je Krit dospeo u ruke Venecijanaca, kada su oterali već naseljene Junitese. 1252 godine , kolonizujući oblast Hanje osnažili su njeno prisustvo. Uprkos konstantnim pobunama Krićana, Venecijanci su ostali do 1645 i ostavili svoj neizbrisivi trag na civilizaciju ostrva.

1645 godine, prvobitno Hanja, a kasnije čitavo ostrvo je dospelo u ruke Otomanskog carstva i prošlo kroz jedan od najmračnijih perioda svoje istorije, sa nebrojenim pobunjenicima. U dekadi od 1830g. – 1840g, Krit je predat Egipćanima, dok su 1851g, Turci predali Otomansko upravljanje Krita Hanji. U periodu od 1898g. – 1907g, Krit je bio pod kontrolom velikih sila -Hanja pod Italijanima, Suda pod Nemcima i Kisamos pod Austrijancima koji su proglasili  Georgiosa princa Grčke,  guvernerom Autonomne Kritske države.

 Prvo vladavno ostrvsko telo sa Hanjom kao glavnim gradom je izabarano 1910 godine, Elefteros Venezols, već postojeći član prve kritske vlade, izabran je za premijera Grčke i 1. decembra 1913g, došlo je do sjedinjenja Krita sa Grčkom.
Ostrvo je bilo slobodno do 20.maja 1941g, kada je počela legendarna bitka Krita sa silama Trećeg rajha. Zbog intenzivnog bombardovanja Hanje, aerodrom Maleme nije bio dugog veka. Nakon 10 dana, uprkos herojskom otporu meštana i grčkih vojnih snaga, ostrvo je potpalo pod Nemačku okupaciju do 1945g, plaćajući visoku cenu zbog borbe za slobodu.

Mit i slavna antička istorija zahvaljuju Kritu na svom postojanju, naredni vekovi praćeni osvajanjem i borbama za slobodu, dobili su na ostrvu svoj karakter. Otprilike polovinu veka, Krit se sunča u svojoj slobodi, neuznemiravan od strane osvajača, ponosan što su desetine okupatora koji su prešli raskršće Mediterana, dotakli, ali ne i porobili Krit. Iako je telo pokleklo i bilo porobljeno, kritska duša nikada nije.