Lokalpatriotism och motståndskraft

Trots att Chania och de andra större samhällena på ön, ofrånkomligt, är ledande i den moderna, tekniska och kosmopolitiska utvecklingen av sin region håller man trots det mycket fast vid sina gamla kretensiska folktraditioner. Helgdagar och olika festivaler, dagliga aktiviteter och ett rikt utbud av artistiska aktiviteter är den kreativa sektor som binder samman den moderne Kretensaren med sina förfäders traditioner och arv.

En majoritet av kretensarna, delvis stadsborna men i synnerhet byborna upprätthåller starkt sina traditioner och seder. I bergsbyarna och på lansbygden i Chania syns fortfarande äldre män som klär sig i traditionell kostym; stivania (höga stövlar), kilotes, (säckiga byxor), svart skjorta och den speciella, virkade huvudbonaden. De Kretensiska kvinnorna klär sig inte i den traditionella kostymen, men de äldre kvinnorna insisterar dock i att klä sig i svart och att täcka huvudet med sharlett.

Här har man mycket starka familjeband och håller strikt på sina traditioner. Sång och musik är också ett sätt här föra vidare sina traditioner, mer så här än på många andra ställen i Grekland.

Violinen, lyran och laouton är fortfarande de mest vanliga instrumenten vid fest, dop och bröllop.

De Kretensiska folkdanserna, varav den mest populära är Sirton, lokala sirton (med ursprung från Lousakies i Kissamos), dansas fortfarande vid varje erbjudet tillfälle. Det är också mycket vanligt att man vid långbordssittningar stämmer upp i allsång i form av madinades och rizitika-sånger, något som man mer än gärna gör vid olika festliga tillfällen.

Yrken som försvunnit i andra delar av Grekland lever fortfarande kvar i Chania. Man kan se lantbrukare som använder sig av samma arbetssätt som för flera sekel tillbaka, och ost som görs med samma enkla, men effektiva apparatur som för hundra år sedan, här finns t.ex. traditoella skomakare liksom tenngjutare.

Folklore-museum eller hembygdsmuseum, som de i Gavalochori och Lousakies, är lokala museum som visar på orternas lokala kulturarv och hantverkskunskaper. Här kan man se ett flertal antika föremål, dels lantbruksföremål, men även föremål från städer och hantverk. Det finns flera olika föreningar där kvinnor upprätthåller traditionen och konsten i hantverk t.ex.

matlagning, stickning och virkning, brodering och vävning. Chania har också gedigna traditioner inom kreamik och träsnideri. Tillverkning av den traditionella Kretensiska kniven, som är en del av folkdräkten, finns att köpa i de speciella macherathika (knivaffärer) som ligger på Karaoli Dimitriou och Sifaka gatan nära hamnen i Chania.

Öppnandet av hantverkscentret Verekinthos i industriparken i Chania, har också haft en avgörande roll i det återigen levande viljan att skapa traditionell konst.

Här finns fyrtiofem olika hantverksföretag. Det pågår en kamp i att försöka bevara folkarvet och samtidigt anpassa det till det moderna livet, så att traditonerna och arvet kan leva vidare till nya genrationer. Det är en lång och svår kamp, men Kretensarna verkar fullt kapabla att överkomma dessa hinder som uppkommit i deras väg.