Xenios Zevs dog alldrig

Det gick ett rykte om att den store Zevs, ledaren över de antika Gudarna, var född och uppvuxen i Diktii-grottan uppe på Ida-berget. Efter sin död skall han ha begravts på sin födelseplats på Kreta. Poeten Kalimathos från Alexandria har tillägnat Zevs en dikt där han starkt invänder mot detta, i hans uppfattning, oacceptabla.

O Far… Kretensarna har alltid varit lögnare. Men varför har de gått så långt som till graven, O Konung, att begrava er. Men ni är ju inte död, ni är odödlig.

Så Kretensarna ljög trots allt. Det är obestridligt att de haft anledning att vilja den store Gudens död, men av anledningar som för andra kan förefalla obegripliga.

En Gud som är införlivad i naturen är en Gud som dör varje år, men som återuppväcks, om möjligt ännu starkare, varje blommande vår…Följdaktligen, Zevs, född och uppväxt på Kreta följer denna cykel: dör, uppstår, lever och härskar! Det är också självklart att den som är i harmoni med naturen och lever utifrån dessa förutsättningar inte kan annat än respektera, älska och acceptera dess avkomma! På detta sätt blir Kretas Zevs Xenios, besökarens beskyddare., som generöst erjuder sin gästvänlighet till varje främling som hedrar hans heliga land!

Förutom gästvänlighet, dominerar två andra principer i den Kretensiska själen, dygd och heder. Men i den etniska hierakin har vänskap den högsta positionen och endast därefter familjen.

Den Kretensiska själen når ofta gränsen till överdrift vad gäller passionen för frihet, mod, styrka och kärleken till sitt land och dess natur vilket framhävs tydligt gentemot varje främling. Vi välkomnar er hjärtligt till Kreta och överlämnar denna gåva som i våra dagar blir en allt mer sällsynt vara. Så beblanda er med lokalbefolkningen, sitt ner vid samma bord, lyssna till deras historier och hemligheter som de gärna delar med sig av. Lär känna deras överdrifter och deras moral. Ta emot deras gästfrihet vare sig det rör sig om en raki på stående fot eller ett glas vin med en bit getkött eller en frikostig måltid i ett enkelt hem. Chaniaborna kommer ta emot er med öppna armar, de kommer att dela med sig av allt de äger för att få dig att känna dig som hemma, för sådan är kretensaren. Det är inte för att det vill skryta med vad de har och inte heller en fråga om heder, det är helt enkelt ett sätt att leva. Ingenting tillhör Kretensaren. Hans hem är hela Kretas land, och han känner inga gränser. Med nöje och stålthet är han fullt medveten om att även han själv är en hedersgäst i sin fars, Xenios Zevs född på Kreta, välde.