I harmoni med naturen

Den Kretensiska civilisationen har varit starkt anknuten till naturen sedan urminnes tider och respekten från folken till dess omvärld återspeglas kontinuerligt, inte bara i sättet att leva utan även i religion och konst.

Även den moderne Kretensaren känner detta ursprungliga band och kan utan besvär leva i harmoni med miljön. Den naturliga miljön är fortfarande väl bevarad i detta område, precis som på resten av Kreta. Stränderna är rena, stora områden är vilda och innerlandet är fortfarande opåverkat och genuint.

Den rika geomorfologin och det varma klimatet gynnar tillväxten av de 2100 inhemska växterna, 300 av dessa är endemiska, som tillsammans med de endemiska djuren bildar den mosaik som utgör Kretas imponerande natur.

I chania län möts vi av åtta natur-zoner; kust, slättland, lågt bergsområde, bergsområde, subalpint område, alpint område, våtland, och ravinområde, alla dessa med en unik flora och fauna. Flera av dessa områden har numera beskyddats ( Platanias, Gerani, Pyrgos Psilounerou, Maleme viken, Agia sjön, Kourna sjön, Gavdos, Gavdopoula, Elafonissi, Gramvousa-halvön och Agia Irini etc genom NATURA 2000), eller har blivit Nationalpark (Samaria ravinen).

Ett mycket uppskattat dekorativmotiv för Minoerna var Havsliljan (Pancratium maritimum) och Havsviolen (Matthiola ticuspidata) som växer i kustregionen.

Här finns även havssköldpaddan (Careta careta) som lägger sina ägg på sandstränderna. Klipprosor (Cistus incanus creticus), den Kretensiska ebenus-busken eller Ploumi (Ebenus cretica, papilionaceae), olivträden, citrus träden och dussintals andra vilda blommor utgör bosättningen för den Kretensiska vildråttan (Apodemus sylvaticus creticus), tillsammans med grävlingen (Meles meles-arcalus), mården (Martes foina-bunites), vesslan (Mustela nivalis-galinthias), haren och igelkotten. I det mellersta bergsområdet finner vi Cyklamen (Cyclamen creticum), Järnek (Quercus coccifera) och Aspalathos (Calicotome vullosa),.

Något högre upp i bergsregionen trivs den Kretensiska Platanen (Acer sempervirens) och Kreta tulpanen (Tulipa cretica). Kretatulpanen växer mitt ibland Kastanjeträden (castanea sativa) i Kissamos och bland Cypressträden (Cupressus sempervirens) i de Vita bergen. På denna altituden finner vi även den Kretensiska vildgeten Kri-Kri ( Carpa aegagrus-cretica), den unika Agathopontikas (Acomys minus). Här lever också den ytterst sällsynta vildkatten också kallad Fourokatos (Felix silvestriagrius). I bergsmassiven kan man också finna rovfåglar såsom Kungsörnen (Aquila chrysaetos), den sällsynta Lammgamen (Gypaetus barbatus), men även Gåsgam (Gyps fulvus). I ravinerna finner man, förutom redan nämnda, nästan samtliga av Kretas doftande växter och örter, bland dem den mest omtalade läkeväxten, Diktamon (Origanum dictamnus). Varje vår pyntas Kreta av en doftande fest full av färger. Ett överflöd av blommande träd, buskar och andra växter ger Kreta sin alldeles speciella vårkaraktär, som närmast kan liknas vid svenska sommarängar runt midsommar.

Djurriket är föryngrat och uppiggat efter vinterns andrum, och myllrar ute på landsbygden utan att verka det minsta besvärade av människans närvaro.