Makarernas land

Kretas landskap och position i det centrala medelhavsområdet har en direkt effekt på klimatet, som karaktäriseras som tempererat medelhavsklimat, delvis torrt och 70% sol per år. Milda vintrar, från november-mars kallare, med mycket regn, men frostfritt. De Vita bergens toppar är oftast snötäckta från bärjan av november till slutet av maj. På slättlandet ses dock snö väldigt sällan. Aprilvädret är oftast soligt och behagligt och sällan regnigt. Likaså i oktober då ett dopp i havet fortfarande är härligt! Maj och september är vanligtvis soliga månader, men inte jättevarma. Sommaren i det stora hela är varm och förhållandevis torr, juni, juli och augusti är de varmaste månaderna helt utan regn.

I de mellersta bergstrakterna är temperaturen något lägre, och vid de södra kusterna och inlandet några grader högre. Ytterliggare något anmärkningsvärt är att havstemperaturen under vintern på sydkusten i området år den samme som havstemperaturen under sommaren i norra Europa!

Därför har vinterbad blivit mer populärt under de senare åren. Morfologin, geografin och klimatet är som skapat för en idyll där den naturliga balansen härskar och enformigheten lyser med sin frånvaro. En kombination av höga, obestigna berg och frodiga slättland, de stora hamnarna och de pittoreska vikarna, de levande i norr och det fridfulla i söder, regn och snö och de ändlösa solskenet.

Ett land som obestridligt kallats Makarernas land eller Paradiset, enligt de antika grekerna.